Skip to content

Valoarea adăugată a proiectului Junior Business Academy - JBA

          Proiectul aduce in mod clar beneficii asupra Grupului Tinta deoarece valorifica experienta UMFST in derularea de programe de dezvoltare de competente si activitati de tutorat si mentorat, dublata de activitatatea derulata de Societatea Antreprenoriale Studenteasca – SAS in contextul conceptului integrativ University to Business, respectiv dezvoltarea retelei de spatii inspirationale si de inovare Teamcubator  realizate în parteneriat cu Asociatia Absolventilor UPM dupa modelul reţelei de centre de inovare Digitrans (https://digitrans.me/psm/home?lang=ro), organizarea de evenimentele dedicate studentilor in domeniile inovare, transformare digitala, antreprenoriat (https://blog.umfst.ro/tag/societatea-antreprenoriala-studenteasca/).

          Experienta Partenerului vine in complementarea celei a Universitatii si a SAS, valorificand expertiza in implementarea proiectelor de antreprenoriat cu acordare de ajutor de minimis pentru infiintarea si dezvoltarea de startup-uri (StartUp@Centru – https://www.iceberg.ro/en/startupcentru/) sau dezvoltarea de competente antreprenoriale (CUPA – https://cupa.iceberg.ro).

          In realizarea designului planului de activitati si a proceselor de selectie a Grupului Tinta, respective a planurilor de afaceri si de realizare a monitorizarii implementarii planurilor de afaceri si de asigurarea a sustenabilitatii afacerilor dupa finalizarea proiectului, Consortiul a integrat atat lectiile invatate din proiectele mentionate anterior a caror derulare a fost realizata cu succes cat si rezultatele analizei complexe realizata la nivelul Regiunii Centru cu privire la potentialul antreprenorial.

          De asemenea, proiectul valorifica si experienta Partenerului in sprijinirea initiativelor antreprenoriale la nivelul Regiunii Centru si la nivel national – proiectul DigitaliseSME (https://digitalisesme.eu/event/digitalisation-and-innovation-for-european-smes-the-project-digitalisesme/) , proiect pilot al Comisiei Europene, prin care au fost sustinute IMM-uri in vederea implementarii de solutii digitale in verticalele de business sau a experientei pe care o are partenerul, fiind Centru de Inovare si Transfer Tehnologic (https://www.iceberg.ro/en/innovation-and-technology-transfer-center-citt-i4t/), cu acreditare in domeniile e-health, smart city, industrie 4.0. 

          Integrarea intr-un proiect a tuturor acestor experiente si nevoi actuale genereaza un impact consistent la nivelul Grupului Tinta si al sistemului antreprenorial din regiune. Proiectul propune un model inovator de motivare, recrutare, formare antreprenoriala si infiintarea de noi afaceri. Mai mult, proiectul propune masuri de mentorat personalizate si stagii de practica adaptate nevoilor antrepenorilor selectati. Aceste instrum utilizate anterior de parteneri in initiative similare au fost apreciate ca foarte utile de toti antreprenorii participanti. Programul de formare antreprenoriala propus este inovator, fiind calibrat in totalitate nevoilor grupului tinta, asa cum a reiesit din cadrul analizei regionale realizate. Curricula include un modul distinct dedicat promovarii egalitatii de sanse si unul de dezvoltare durabila. Selectarea planurilor de afaceri se va face printr-un proces transparent, inclusiv prin intermediul unor pitch- uri, instrument folosit frecvent in finantarea start-upurilor.