Skip to content

Sustenabilitatea proiectului Junior Business Academy - JBA

Sustenabilitatea rezultatelor proiectului a constituit o preocupare permanenta pentru intregul parteneriat creat pentru implementarea acestuia. Toate activitatile proiectului sunt gandite si vor fi implementate pentru a valorifica rezultatele si dupa finalizarea acestuia.

Dupa finalizarea proiectului, cei 2 parteneri isi vor continua activitatea cu performante imbunatatite ca urmare a plusului de experienta castigat si a rezultatelor obtinute pe parcursul implementarii proiectului.

Experienta acumulata in implementarea acestor masuri de catre echipa de proiect va fi utilizata in continuarea actiunilor care vizeaza sustinerea sectoarelor SNCDI, promovarea antreprenoriatului in randul studentilor si tinerilor si dezvoltarea mediului de afaceri, atat la nivel regional, cat si national. Beneficiarul si partenerul vor mentine in organizatie cel putin cate un expert din echipa de implementare a proiectului pentru a continua valorificarea rezultatelor proiectului si dupa finalizarea acestuia pentru o perioada de minim 6 luni.

Proiectul include activitati in timpul implementarii care duc la sustenabilitatea proiectului:
• semnarea a minim 10 protocoale de colaborare cu stakeholderi relevanti in vederea sustinerii proiectului pe tot parcursul implementarii sale si mai ales pentru asigurarea sustenabilitatii prin continuarea si replicarea rezultatelor/efectelor proiectului si dupa finalizarea acestuia, pentru sustinerea stagiilor de practica ale GT, elemente care contribuie la dezvoltarea sustenabila a conceptului integrativ U2B – University to Business (https://u2b.umfst.ro) promovat de Societatea Antreprenoriala Studenteasca.
• organizarea in perioada de sustenabilitate a unui seminar cu privire la sursele de finantare disponibile pentru start-up-uri dedicat intreprinderilor infiintate prin proiect. Proiectul include activitati in timpul implementarii care duc la transferabilitatea rezultatelor proiectului catre alt grup tinta/alt sector etc:
• prin conferinta de promovare a planurilor de afaceri realizata in timpul implementarii proiectului, li se va facilita intreprinderilor acces la potentiali clienti sau business angels care sa aduca plus-valoare in sustenabilitate.
• solicitantul va pune la dispozitia afacerilor nou infiintate platforma proprie de prezentare a produselor si serviciilor – magazinul onlline https://marketplaceu2b.umfst.ro cu scopul acordarii de suport pentru atragerea clientilor. Solicitantul si partenerii vor integra in activitatea proprie rezultatele, lectiile invatate si bunele practici rezultate din implementarea proiectului. Dupa finalizarea proiectului, urmare a furnizarii programului de formare antreprenoriala, a activitatii de mentorat si stagii de practica si a primirii feedbackului din partea cursantilor, partenerii isi vor calibra modalitatile de livrare a cursurilor de competente antreprenoriale catre alt grup tinta cu profil similar (cursuri deschise, cursuri organizate in alte regiuni, cursuri pentru alti antreprenori la inceput de drum din regiunea Centru etc.).In ceea ce priveste modul in care rezultatele si experienta acumulata in cadrul proiectului pot fi integrate in politici si strategii:
• Proiectul beneficiaza de abordare integratoare deoarece beneficiarul este o universitate fiind implicata in formarea de competente de peste15 ani, componenta de sustinere a antreprenoriatului si de generare de oportunitati de invatare pentru studenti fiind parti integrante din strategiei universitatii. Proiectul contribuie intr-o maniera directa la implementarea acestei directii strategice adoptate de universitate.
• Structura de parteneriat dintre o universitate si un actor din mediul de afaceri – partenerul – cu o vasta experienta in implementarea de proiecte care promoveaza masuri active de ocupare reprezinta o structura de parteneriat care asigura plus valoarea proiectului. De asemenea, structura de parteneriat poate asigura un proces de sustenabilitate ancorat in activitati viitoare de consolidare aantreprenoriatului in regiune, proces care integreaza realizarea, sustinerea si aprobarea de documente ce vizeaza dezvoltarea economiei la nivel regional si national.

Dupa cum se poate vedea, proiectul prevede masuri care ii asigura sustenabilitatea pe mai multe paliere. Totusi, cel mai important element de sustenabilitate il constituie faptul ca vor fi create intreprinderi si noi locuri de munca. Aceste beneficii se vor rasfrange asupra comunitatii in care intreprinderile isi desfasoara activitatea, creandu-se astfel un efect multiplicator. De asemenea, afacerile subventionate pot crea noi locuri de munca, altele decat cele prevazute in proiect, contribuind astfel la reducerea numarului de persoane care se regasesc in somaj, la reducerea saraciei si la ocuparea pe piata muncii. Furnizează informaţii cu privire la toate acordurile instituţionale relevante cu părţi terţe pentru implementarea proiectului şi exploatarea cu succes a facilităţilor care au fost planificate şi eventual încheiate: Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului(şi anume, numele operatorului; metode de selecţie – administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.).