Cine se poate înscrie în Proiectul JBA?

STUDENȚI, din una dintre următoarele categorii:

 • Licență – minim anul 2 de studii
 • Masterat – orice an de studii
 • Doctorat – orice an de studii
  Care:
 • Au Domiciliul și/sau reședința în REGIUNEA CENTRU
 • Nu sunt acționari MAJORITARI într-o societate comercială
 • De ce să mă înscriu?

 • Vei fi unul dintre beneficiarii subventiei în valoare de 200 lei prin participarea la cursurile de formare antreprenoriala;
 • Poți fi beneficiarul unei subventii de 750 de lei/beneficiar selectat ;
 • Poți fi fericitul câștigător al unui grant decontat pentru firma creată;
 • Alege să fii unul dintre creatorii celor 70 de locuri de muncă
 • Care este valoarea unui grant?

  Valoarea grantului este direct proporțională cu numărul locurilor de muncă create și poate ajunge la suma de 100.000 euro .

  De ce să mă înscriu?

 • Vei fi unul dintre beneficiarii subventiei în valoare de 200 lei prin participarea la cursurile de formare antreprenoriala;
 • Poți fi beneficiarul unei subventii de 750 de lei/beneficiar selectat ;
 • Poți fi fericitul câștigător al unui grant decontat pentru firma creată;
 • Alege să fii unul dintre creatorii celor 70 de locuri de muncă
 • Cine se poate înscrie în Proiectul JBA?

  STUDENȚI, din una dintre următoarele categorii:

 • Licență – minim anul 2 de studii
 • Masterat – orice an de studii
 • Doctorat – orice an de studii
  Care:
 • Au Domiciliul și/sau reședința în REGIUNEA CENTRU
 • Nu sunt acționari MAJORITARI într-o societate comercială
 • Care este valoarea unui grant?

  Valoarea grantului este direct proporțională cu numărul locurilor de muncă create și poate ajunge la suma de 100.000 euro .

  Etapele proiectului

  01

  Recrutare grup țintă

  02

  Participare la cursurile de formare antreprenorială

  03

  Întocmirea planulrilor de afaceri

  04

  Selectarea planurilor de afaceri care vor fi finanțate

  05

  Înființarea firmelor

  06

  Asistență pentru sustenabilitatea afacerii

  Proiectul este implementat de către UMFST G.E. Palade din Târgu Mureș, în calitate de beneficiar și ICEBERG Plus S.R.L., în calitate de partener.

  Zona de desfășurare este Regiunea Centru, proiectul implementându-se în toate cele 6 județe: Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu.

  Studenţi – cel puţin în anul 2 de studii de licenţă; Masteranzi – indiferent de anul de studii; Doctoranzi – indiferent de anul de studii

  Cu un pas înainte

  Cum răspundem nevoilor identificate în Regiunea Centru

  Strategia de răspuns propusă prin proiect pentru nevoile identificate la nivelul regiunii este de încurajare a antreprenoriatului în rândul studenților și absolvenților care vor să își deschidă o afacere în vederea creării de locuri de muncă.

  Solutiile pe care proiectul le propune pentru a răspunde nevoilor si problemelor sunt:

  1. Furnizarea de formare pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale  membrilor Grupului Țintă care doresc să înfiinteze o afacere.

  2. Selectarea de membri ai Grupului Țintă pentru a-și implementa planul de afaceri cu finanțare prin proiect și acordarea și altor tipuride sprijin care să conducă la îmbunătățirea și completarea competențelor si la cresterea sanselor de reusita a afacerilor.

  3. Acordarea de sprijin financiar pentru înființarea de afaceri în scopul creării de locuri de muncă și ocupării absolvenților pe piața muncii.

  360 Legal Solutions

  Proiectul Junior Business Academy - JBA

  Obiective

  Proiectul are un obiectiv general și mai multe obiectie specifice

  Justificare

  Proiectul își propune să ofere soluții în vederea realizării unora dintre cele mai importante obiective menționate în documentele programatice

  Valoarea Adăugată

  Proiectul aduce în mod clar beneficii asupra Grupului Țintă deoarece valorifică experiența UMFST în derularea de programe de dezvoltare de competente și activități de tutorat și mentorat

  Sustenabilitate

  Sustenabilitatea rezultatelor proiectului a constituit o preocupare permanenta pentru intregul parteneriat creat pentru implementarea proiectului, inca de la demararea procedurii de scriere a proiectului

  Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020

  • Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
  • Pentru informații detaliate despre celelalte programe finanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați https://www.fonduri-ue.ro