Skip to content

Obiectivele proiectului Junior Business Academy - JBA

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului „Junior Business Academy – accelerator al integrării pe piaţa muncii a noilor generaţii de studenţi și absolvenţi antreprenori inovatori” este creșterea gradului de inovare și de utilizare sustenabile a resurselor tehnologice, umane și financiare din Regiunea Centru prin instruirea și integrarea studenţilor și absolvenţilor de învăţământ universitar pe piața forţei de muncă în sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Descoperirea spiritului antreprenorial în rândul studenţilor din învăţământul universitar din Regiunea Centru printr-o campanie de informare cu cel putin 10 evenimente.
  2. Asigurarea dobândirii si consolidării de competenţe antreprenoriale pentru cel puţin 360 de studenţi din Regiunea Centru prin derularea unui program de formare antreprenorială utilizând metode inovative de învăţare orientate spre domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.
  3. Încurajarea inovaţiei şi dezvoltării durabile prin subvenţionarea şi consilierea a minim 14 întreprinderi care vor genera valoare în Regiunea Centru, în sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC.
  4. Crearea a minim 70 de noi locuri de muncă în Regiunea Centru contribuind la creşterea gradului de angajare în rândul studenţilor şi absolvenţilor din învăţământ universitar şi non universitar.
  5. Asigurarea sustenabilităţii proiectului şi rezultatelor obţinute prin documentarea şi publicarea studiilor de caz exemple de bună practică bazate pe întreprinderile înfiinţate, într-un sistem integrat de susţinere antreprenorială în universitate consolidat în jurul Societăţii Antreprenoriale Studenţeşti.
  6. Sustinerea funcţionării și dezvoltării întreprinderilor înfiinţate prin activităţi integrate de mentorat, asistenţă, consultanţăpersonalizată și monitorizare pe parcursul perioadei de implementare și sustenabilitate.
  7.  Creșterea vizibilităţii rezultatelor proiectului, experienţelor şi procedurilor aferente integrării elementelor de inovaţie în activităţi antreprenoriale.
  8. Utilizarea metodelor și instrumentelor de inovare socială și promovarea principiilor nediscriminării, inovare socială, îmbunătăţirea accesibilităţii, a utilizării și a calităţii tehnologiilor informaţiei și comunicaţiilor.