Skip to content

Parteneri în cadrul proiectului Junior Business Academy

UMFST G.E. Palade din Târgu Mureș, în calitate de solicitant, asigură managementul proiectului, coordoneaza parteneriatul şi este implicat in implementarea tuturor activităţilor proiectului, in etapa de organizare şi derulare programe de învăţare prin experienţă practică, furnizarea de servicii de consiliere şi orientare profesională axate pe dobândirea de competenţe antreprenoriale, formarea de competente antreprenoriale, si in etapele de selectarea grupului ţintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială si de derulare a programului de formare antreprenorială.
UMFST ”G.E. Palade” are o experienţă de peste 10 ani în gestionarea de fonduri nerambursabile, şi a atras peste 35 mil. euro prin proiecte de infrastructură, resurse umane, cercetare şi dezvoltare instituţională. In cadrul Universitatii functioneaza de 10 ani Departamentul Proiecte Europene si de Cercetare, care impreuna cu serviciile administrative contribuie la implementarea proiectelor conform reglementarilor fiecarui program de finantare. In cadrul Facultatii de Economie si Drept, oferta educationala cuprinde cursuri de competente antreprenoriale, predate de personalul academic al universitatii. Universitatea incurajeaza studentii doctoranzi sa isi dezvolte spitirul antreprenorial, abilitatile de management de proiect, organizarea activitatilor si a bugetelor, prin competiţii anuale având ca obiect promovarea cercetării originale şi a creşterii capacităţii de cercetare, cu implicaţii favorabile asupra competitivităţii cercetătorilor la nivel naţional, prin dezvoltarea unor parteneriate de tip public-privat, în scopul obţinerii unor rezultate cu potenţial de transfer tehnologic în aria socio-economică.

ICEBERG PLUS, partener in proiect, este o companie specializata in livrarea de servicii de consultanta, formare profesionala si solutii de transformare digitala si tehnologie. De la infiintare (din anul 2005) si pana in prezent, a desfasurat multiple sesiuni de formare pt angajati din IMM-uri (manageri, persoane din departamentele de RU) si antreprenori, sesiunile fiind unele prin excelenta concentrate pe dezvoltarea competente specifice necesare managementului strategic si domeniului RU. De asemenea, si-a ajutat clientii (privati si publici) in realizarea planificarilor strategice pe termen lung. Partenerul se caracterizeaza prin inclinatie spre inovare: (1) a dezvoltat o platforma de formare (e-learning) prin care organizeaza programe de training; (2) a creat un HUB (spatiu de coworking) unde antreprenorii primesc servicii de formare, coaching si consiliere (in 2015, a fost desemnat cel mai bun spatiu de coworking). Hub-ul si reteaua de clustere in care este membru ii permit sa aiba o arie foarte larga din cadrul careia sa poata selecta grupul tinta, corelat cu domeniile cf. SNC si SNCDI. De asemenea, detine experienta in derularea de activitati de training si e-learning, acumuland, pana in prezent, 650 de beneficiari ai programelor de training oferite prin intermediul proiectelor implementate, precum proiectul CUPA si Start-up@Centru. Participantii la traininguri au beneficiat de: cursuri acreditate de competente antreprenoriale; cursuri de management de produs; cursuri de management inovare; cursuri de management resurse umane