Skip to content

Accelerator al integrării pe piața muncii a noilor generații de studenți și absolvenți antreprenori inovatori

Cod SMIS 2014+ 14180
Beneficiar: Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș
Contract de Finanțare Programul Operațional Capital Uman Nr: POCU/829/6/13/141809

Etapele proiectului

01

Recrutare grup țintă

Până la 29.04.2022

02

Participare la cursurile gratuite de formare antreprenorială

Februarie - Mai 2022

03

Concurs planuri de afaceri

Termen de depunere: 16.05.2022

04

Selectarea planurilor de afaceri care vor fi finanțate

Termen: 28.05.2022

05

Derulare practică și
Înființare întreprinderi

Iunie 2022

06

Asistență pentru sustenabilitatea afacerii.

Iulie 2022 - Decembrie 2023

De ce să mă înscriu?

 • Vei fi unul dintre beneficiarii subventiei în valoare de 200 lei prin participarea la cursurile de formare antreprenoriala;
 • Poți fi beneficiarul unei subventii de 750 de lei/beneficiar selectat ;
 • Poți fi fericitul câștigător al unui grant decontat pentru firma creată;
 • Alege să fii unul dintre creatorii celor 70 de locuri de muncă
 • Cine se poate înscrie în Proiectul JBA?

  STUDENȚI, din una dintre următoarele categorii:
 • Licență – minim anul 2 de studii
 • Masterat – orice an de studii
 • Doctorat – orice an de studi
  Care:
 • Au Domiciliul și/sau reședința în REGIUNEA CENTRU
 • Nu sunt acționari MAJORITARI într-o societate comercială
 • Care este valoarea unui grant?

  Valoarea grantului este direct proporțională cu numărul locurilor de muncă create și poate ajunge la suma de 100.000 euro .

  Intreprinderi înființate în cadrul proiectului JBA

  Companiile înfinațate în cadrul proiectului JBA au ajuns în perioada de sustenabilitate și depun eforturi pentru a intra pe piață.
  Pentru a le promova și veni în sprijinul lor am creat o pagină web unde sunt listate toate companiile cu datele lor de contact
  Intreprinderi JBA
  Proiectul este implementat de către UMFST G.E. Palade din Târgu Mureș, în calitate de beneficiar și ICEBERG Plus S.R.L., în calitate de partener.

  Zona de desfășurare este Regiunea Centru, proiectul implementându-se în toate cele 6 județe: Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu.

  Studenţi – cel puţin în anul 2 de studii de licenţă; Masteranzi – indiferent de anul de studii; Doctoranzi – indiferent de anul de studii

  Cu un pas înainte

  Cum răspundem nevoilor identificate în Regiunea Centru

  Strategia de răspuns propusă prin proiect pentru nevoile identificate la nivelul regiunii este de încurajare a antreprenoriatului în rândul studenților și absolvenților care vor să își deschidă o afacere în vederea creării de locuri de muncă.

  Solutiile pe care proiectul le propune pentru a răspunde nevoilor si problemelor sunt:

  1. Furnizarea de formare pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale  membrilor Grupului Țintă care doresc să înfiinteze o afacere.

  2. Selectarea de membri ai Grupului Țintă pentru a-și implementa planul de afaceri cu finanțare prin proiect și acordarea și altor tipuride sprijin care să conducă la îmbunătățirea și completarea competențelor si la cresterea sanselor de reusita a afacerilor.

  3. Acordarea de sprijin financiar pentru înființarea de afaceri în scopul creării de locuri de muncă și ocupării absolvenților pe piața muncii.

  Proiectul Junior Business Academy - JBA

  Obiective

  Proiectul are un obiectiv general și mai multe obiectie specifice

  Justificare

  Proiectul își propune să ofere soluții în vederea realizării unora dintre cele mai importante obiective menționate în documentele programatice

  Valoarea Adăugată

  Proiectul aduce în mod clar beneficii asupra Grupului Țintă deoarece valorifică experiența UMFST în derularea de programe de dezvoltare de competente și activități de tutorat și mentorat

  Sustenabilitate

  Sustenabilitatea rezultatelor proiectului a constituit o preocupare permanenta pentru intregul parteneriat creat pentru implementarea proiectului, inca de la demararea procedurii de scriere a proiectului

  Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020

  Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

  Pentru informații detaliate despre celelalte programe finanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați https://www.fonduri-ue.ro