Skip to content

Accelerator al integrării pe piața muncii a noilor generații de studenți și absolvenți antreprenori inovatori

Cod SMIS 2014+ 14180
Beneficiar: Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș
Contract de Finanțare Programul Operațional Capital Uman Nr: POCU/829/6/13/141809

Etapele proiectului

01

Recrutare grup țintă

Până la 29.04.2022

02

Participare la cursurile gratuite de formare antreprenorială

Februarie - Mai 2022

03

Concurs planuri de afaceri

Termen de depunere: 16.05.2022

04

Selectarea planurilor de afaceri care vor fi finanțate

Termen: 28.05.2022

05

Derulare practică și
Înființare întreprinderi

Iunie 2022

06

Asistență pentru sustenabilitatea afacerii.

Iulie 2022 - Decembrie 2023

De ce să mă înscriu?

 • Vei fi unul dintre beneficiarii subventiei în valoare de 200 lei prin participarea la cursurile de formare antreprenoriala;
 • Poți fi beneficiarul unei subventii de 750 de lei/beneficiar selectat ;
 • Poți fi fericitul câștigător al unui grant decontat pentru firma creată;
 • Alege să fii unul dintre creatorii celor 70 de locuri de muncă
 • Cine se poate înscrie în Proiectul JBA?

  STUDENȚI, din una dintre următoarele categorii:
 • Licență – minim anul 2 de studii
 • Masterat – orice an de studii
 • Doctorat – orice an de studi
  Care:
 • Au Domiciliul și/sau reședința în REGIUNEA CENTRU
 • Nu sunt acționari MAJORITARI într-o societate comercială
 • Care este valoarea unui grant?

  Valoarea grantului este direct proporțională cu numărul locurilor de muncă create și poate ajunge la suma de 100.000 euro .

  Intreprinderi înființate în cadrul proiectului JBA

  Companiile înfinațate în cadrul proiectului JBA au ajuns în perioada de sustenabilitate și depun eforturi pentru a intra pe piață.
  Pentru a le promova și veni în sprijinul lor am creat o pagină web unde sunt listate toate companiile cu datele lor de contact
  Intreprinderi JBA
  Proiectul este implementat de către UMFST G.E. Palade din Târgu Mureș, în calitate de beneficiar și ICEBERG Plus S.R.L., în calitate de partener.

  Zona de desfășurare este Regiunea Centru, proiectul implementându-se în toate cele 6 județe: Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu.

  Studenţi – cel puţin în anul 2 de studii de licenţă; Masteranzi – indiferent de anul de studii; Doctoranzi – indiferent de anul de studii

  Cu un pas înainte

  Cum răspundem nevoilor identificate în Regiunea Centru

  Strategia de răspuns propusă prin proiect pentru nevoile identificate la nivelul regiunii este de încurajare a antreprenoriatului în rândul studenților și absolvenților care vor să își deschidă o afacere în vederea creării de locuri de muncă.

  Solutiile pe care proiectul le propune pentru a răspunde nevoilor si problemelor sunt:

  1. Furnizarea de formare pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale  membrilor Grupului Țintă care doresc să înfiinteze o afacere.

  2. Selectarea de membri ai Grupului Țintă pentru a-și implementa planul de afaceri cu finanțare prin proiect și acordarea și altor tipuride sprijin care să conducă la îmbunătățirea și completarea competențelor si la cresterea sanselor de reusita a afacerilor.

  3. Acordarea de sprijin financiar pentru înființarea de afaceri în scopul creării de locuri de muncă și ocupării absolvenților pe piața muncii.

  Proiectul Junior Business Academy - JBA

  Obiective

  Proiectul are un obiectiv general și mai multe obiectie specifice

  Justificare

  Proiectul își propune să ofere soluții în vederea realizării unora dintre cele mai importante obiective menționate în documentele programatice

  Valoarea Adăugată

  Proiectul aduce în mod clar beneficii asupra Grupului Țintă deoarece valorifică experiența UMFST în derularea de programe de dezvoltare de competente și activități de tutorat și mentorat

  Sustenabilitate

  Sustenabilitatea rezultatelor proiectului a constituit o preocupare permanenta pentru intregul parteneriat creat pentru implementarea proiectului, inca de la demararea procedurii de scriere a proiectului

  Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020

  Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

  Pentru informații detaliate despre celelalte programe finanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați https://www.fonduri-ue.ro

  Splitter1
  Chimie tehnologică

  Domeniul de licență: Chimie
  Ramura de știință: Chimie tehnologică
  Titlul obținut: Licențiat în chimie tehnologică
  Descriere specializare
  Chimie medicală

  Domeniul de licență: Chimie
  Ramura de știință: Chimie medicală
  Titlul obținut: Licențiat în chimie medicală
  Descriere specializare
  Dental medicine

  Bachelor domain: Health
  Field of science: Dental medicine
  Language of study: English / romanian Title: Doctor of dental medicine
  Description
  Educație fizică și sport

  Domeniul de studii: Educație fizică și sport
  Titlul obținut: Licențiat în educație fizică și sport

  Ocupaţii posibile conform COR:
  - Profesor în învățământul gimnazial - cod COR 233002
  Descriere specializare
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar

  Domeniul de licenţă: Ştiinţe ale educației
  Diploma: Licenţiat în ştiinţe ale educației

  Ocupaţii posibile conform COR:
  - Profesor în învăţământul primar - Cod COR 234101;
  - Profesor în învățământul preșcolar Cod COR 234201
  Descriere specializare
  Scriere creatoare și compoziție digitală

  Domeniul de studii: Filologie
  Titlul obținut: Master în scriere creatoare și compoziție digitală

  Ocupaţii posibile conform COR:
  - Editorialist - cod COR 264207;
  - Redactor - cod COR 264211;
  - Reporter cod COR - 264212.
  Descriere specializare
  Istoria literaturii și sistemul criticii literare

  Domeniul de studii: Istorie
  Titlul obținut: Specialist în istoria literaturii și sistemul criticii literare

  Ocupaţii posibile conform COR:
  - Critic literar – cod COR 264220;
  - Scriitor – cod COR 264102;
  - Referent literar – cod COR 264304.
  Descriere specializare
  Istorie și turism cultural

  Domeniul de studii: Istorie
  Titlul obținut: Master în istorie și turism cultural

  Ocupaţii posibile conform COR:
  - Referent de specialitate așezământ cultural cod COR 262207;
  - Bibliotecar cod COR 262202;
  - Documentarist cod COR 262203
  Descriere specializare
  Comunicare şi media emergente

  Domeniul de licenţă: Ştiinţe ale comunicării
  Ramura de ştiinţă: Ştiinţe ale comunicării
  Diploma: Licenţiat în ştiinţe ale comunicării

  Ocupaţii posibile conform COR:
  - Specialist în relații publice – cod COR 243201;
  - Purtător de cuvânt - cod COR 243206;
  - Profesor în învățământul gimnazial - cod COR 233002.
  Descriere specializare
  Servicii și tehnologii financiare

  Domeniul de studii: Finanțe
  Titlul obținut: Absolvent de master Servicii și Tehnologii Financiare
  Denumirea calificării: Specialist în servicii și tehnologii financiare/Masterat

  Ocupații posibile conform COR:
  - Manager de fond acțiuni/obligațiuni - Cod COR 241212;
  - Consultant de investiții - Cod COR 241269;
  - Analiști financiari - Cod COR 241305.
  Descriere specializare
  E- business management și marketing

  Domeniul de studii: Management
  Titlul obținut: Absolvent de masterat în domeniul E- business management și marketing

  Ocupații posibile conform COR:
  - Specialist marketing - Cod COR 243103;
  - Manager de produs - Cod COR 243104.
  Descriere specializare
  Poliție Locală și Siguranță Publică

  Domeniul de studii: Științe Administrative
  Titlul obținut: Absolvent de masterat în domeniul Științelor Administrative
  Denumirea calificării: Specialist în Poliția Locală și Siguranță Publică

  Ocupații posibile conform COR:
  - Polițist local – cod COR 541201;
  - Inspector de specialitate în administraţia publică – cod COR 242203;
  - Consultant în administraţia publică – cod COR 242205.
  Descriere specializare
  Administrație publică și politici europene

  Domeniul de studii: Științe Administrative
  Titlul obținut: Specialist în administrația publică
  Descriere specializare
  Managementul resurselor umane

  Domeniul de studii: Management
  Titlul obținut: Specialist în doemniul managementul resurselor umane

  Ocupaţii posibile conform COR:
  - Specialist resurse umane – COR 242314;
  - Expert forță de munca și șomaj – COR 242302;
  - Specialist în relații de muncă – COR 242323.
  Descriere specializare
  Managementul afacerilor

  Domeniul de studii: Management
  Titlul obținut: Specialist în managementul afacerilor

  Ocupaţii posibile conform COR:
  - Specialist resurse umane – COR 242314;
  - Expert forță de munca și șomaj – COR 242302;
  - Specialist în relații de muncă – COR 242323.
  Descriere specializare
  Gestiune financiar-bancară

  Domeniul de studii:Finanțe
  Titlul obținut: Specialist în domeniul financiar-bancar

  Ocupaţii posibile conform COR:
  - Administrator credite – Cod COR 241215;
  - Manager banca – Cod COR 241225;
  - Expert evaluator de întreprinderi – Cod COR 241251.
  Descriere specializare
  Achiziții publice

  Domeniul de studii: Drept
  Titlul obținut: Specialist în Achiziții publice

  Ocupaţii posibile conform COR:
  - Expert achiziții publice – Cod COR 214946.
  Descriere specializare
  Instituții judiciare și profesii liberale

  Domeniul de studii: Drept
  Titlul obținut: Specialist în instituții judiciare și profesii liberale

  Ocupaţii posibile conform COR:
  - Jurisconsult - Cod COR 261102;
  - Expert armonizare legislativa - Cod COR 261911;
  - Cercetător în domeniul ştiinţelor juridice - Cod COR 261915.
  Descriere specializare
  Contabilitate și audit

  Domeniul de studii: Contabilitate
  Titlul obținut: Specialist în contabilitate și audit

  Ocupaţii posibile conform COR:
  - Expert contabil-verificator – Cod COR 241102;
  - Auditor financiar - Cod COR 241107;
  - Auditor intern - Cod COR 241105
  Descriere specializare
  Administrarea afacerilor în comerț, turism și alte servicii

  Domeniul de studiu: Administrarea afacerilor
  Titlul obținut: Specialist în administrarea afacerilor în comerț, turism și alte servicii

  Ocupaţii posibile conform COR:
  - Manager proiect - Cod COR 242101;
  - Specialist în planificarea, controlul și raportarea performanței economice - Cod COR 242110;
  - Administrator societate comercială - Cod COR 242111.
  Descriere specializare
  Administraţie publică

  Domeniul de licenţă: Ştiinţe administrative
  Ramura de ştiinţă: Ştiinţe administrative
  Diploma: Licenţiat în știinţe administrative

  Ocupaţii posibile conform COR:
  - Consilier armonizare legislative – cod COR 261910;
  - Expert armonizare legislative – cod COR 261911;
  - Consilier administraţia publică – cod COR 242201, etc.
  Descriere specializare
  Management

  Domeniul de licenţă: Management
  Ramura de ştiinţă: Ştiinţe Economice
  Diploma:Licenţiat în ştiinţe economice

  Ocupaţii posibile conform COR:
  - Specialist în planificarea, controlul şi raportarea performanţei economice – cod COR 242110,
  - Consultant în management – cod COR 263107;
  - Consilier/expert/referent/economist în management – cod COR 263101, ,etc.
  Descriere specializare
  Finanţe şi Bănci

  Domeniul de licenţă: Finanţe
  Ramura de ştiinţă: Ştiinţe Economice
  Diploma: Licenţiat în ştiinţe economice

  Ocupaţii posibile conform COR:
  - Inspector financiar-bancar – cod COR 241205;
  - Inspector asigurări - cod COR 241206;
  - Referent de specialitate financiar-contabilitate – cod COR 241104, etc.
  Descriere specializare
  Drept

  Domeniul de licenţă: Drept
  Ramura de ştiinţă: Ştiinte juridice
  Diploma: Licențiat în drept

  Ocupaţii posibile conform COR:
  - Avocat – cod COR 261101;
  - Notar public – cod COR 261906;
  - Executor judecătoresc - cod COR 261901;
  - Judecător - cod COR 261202;
  - Procuror - cod COR 261201;
  - Lichidator - cod COR 241218;
  - Consilier juridic - cod COR 261103, etc.
  Descriere specializare
  Contabilitate şi informatică de gestiune

  Domeniul de licenţă: Contabilitate
  Ramura de ştiinţă: Ştiinţe economice
  Diploma: Licenţiat în ştiinţe economice

  Ocupaţii posibile conform COR:
  - Consilier/expert/inspector/referent/
  economist în gestiunea economică cod COR 263106;
  - Analist financiar - cod COR 241305;
  - Asistent analist - cod COR 241307;
  - Cenzor – cod COR 241201;
  - Consilier financiar-bancar - cod COR 241203, etc.
  Descriere specializare
  Economia comerţului, turismului şi serviciilor

  Domeniul de licenţă: Administrarea Afacerilor
  Ramura de ştiinţă: Ştiinţe economice
  Diploma: Licenţiat în ştiinţe economice

  Ocupaţii posibile conform COR:
  - Manager în activitatea de turism – cod COR 143908;
  - Director de agentie de turism - cod COR 143909;
  - Organizator activitate turism – cod COR 243102, etc.
  Descriere specializare
  Educație fizică și consiliere sportivă

  Domeniul de studii: Istorie
  Titlul obținut: Specialist în educație fizică și consiliere sportive

  Ocupaţii posibile conform COR:
  - Profesor în învățământul liceal, postliceal - cod COR 233001.
  Descriere specializare
  Istoria mondială, sisteme și relații internaționale

  Domeniul de studii:Istorie
  Titlul obținut: Specialist în istorie mondială, sisteme și relații internaționale

  Ocupaţii posibile conform COR:
  - Arhivist - Cod COR 262101;
  - Profesor în învățământul liceal, postliceal-Cod COR 233001;
  - Istoric - Cod COR 263302
  Descriere specializare
  Elite, cultură și construcția europeană

  Domeniul de studii: Istorie
  Titlul obținut: Specialist în elitele, cultura și construcția europeană

  Ocupaţii posibile conform COR:
  - Arhivist - Cod COR 262101;
  - Profesor în învățământul liceal, postliceal-Cod COR 233001;
  - Istoric - Cod COR 263302.
  Descriere specializare
  Studii anglo-americane

  Domeniul de studii: Filologie
  Titlul obținut: Specialist în studii anglo-americane

  Ocupaţii posibile conform COR:
  - Profesor în învățământul liceal, postliceal – cod COR 233001;
  - Traducător – cod COR 264306;
  - Asistent de cercetare în lingvistică – cod COR 264313
  Descriere specializare
  Traducere multimodală

  Domeniul de studii: Filologie
  Titlul obținut: Absolvent de master în Traducere Multimodală

  Ocupaţii posibile conform COR:
  - Traducători;
  - Interpreți;
  - Revizor lingvist
  Descriere specializare
  Studii de securitate

  Domeniul de licenţă: Ştiinţe politice
  Ramura de ştiinţă: Ştiinţe politice
  Diploma: Licenţiat în ştiinţe politice

  Ocupaţii posibile conform COR:
  - Consultant de securitate - cod COR 2421113;
  - Consilier instituţii publice – cod COR 111204,
  - Politolog - cod COR 263304.
  Descriere specializare
  Ştiinţe politice

  Domeniul de licenţă: Ştiinţe politice
  Ramura de ştiinţă: Ştiinţe politice
  Diploma: Licenţiat în ştiinţe politice

  Ocupaţii posibile conform COR:
  - Comentator publicist - cod COR 264201;
  - Editorialist - cod COR 264207;
  - Politolog – cod COR 263304.
  Descriere specializare
  Comunicare şi relaţii publice

  Domeniul de licenţă: Ştiinţe ale comunicării
  Ramura de ştiinţă: Ştiinţe ale comunicării
  Diploma: Licenţiat în ştiinţe ale comunicării

  Ocupaţii posibile conform COR:
  - Specialist în relații publice – cod COR 243201;
  - Purtător de cuvânt - cod COR 243206;
  - Profesor în învățământul gimnazial - cod COR 233002.
  Descriere specializare
  Limbi moderne aplicate (engleză-franceză)

  Domeniul de licenţă: Limbi moderne aplicate
  Ramura de ştiinţă: Filologie
  Diploma: Licenţiat în limbi moderne aplicate

  Ocupaţii posibile conform COR:
  - Traducător - cod COR 264306;
  - Interpret - cod COR 264302;
  - Interpret relații diplomatice – cod COR 264303.
  Descriere specializare
  Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză

  Domeniul de licență: Limbă şi literatură
  Ramura de ştiinţă: Filologie
  Diploma: Licenţiat în filologie

  Ocupaţii posibile conform COR:
  - Profesor în învățământul gimnazial – COR 233002;
  - Consilier învățământ – COR 235103;
  - Documentarist – COR 262203.
  Descriere specializare
  Istorie

  Domeniul de licență: Istorie
  Ramura de ştiinţă: Istorie
  Diploma: Licenţiat în istorie

  Ocupaţii posibile conform COR:
  - Profesor în învăţământul gimnazial - Cod COR 233002;
  - Istoric - Cod COR 263302;
  - Referent relaţii externe - Cod COR 242215;
  - Documentarist - Cod COR 262203;
  - Istoriograf - Cod COR 263303;
  - Lector presă/editură - Cod COR 264209, etc.
  Descriere specializare