Skip to content

Programe de studii universitare

Profesie | Ocupații | Competențe

Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației

Facultatea de Economie și Drept

Facultatea de Științe și Litere ”Petru Maior”

Facultatea de Medicină

Facultatea de Medicină Dentară

Facultatea de Farmacie

Student Go Pro este un forum anual de discuții aplicate între reprezentanții departamentelor de resurse umane din cadrul angajatorilor și cei ai Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, pe tema competențelor de tip „Soft Skills” pe care ar trebui să le dobândească studenții pe parcusul anilor de studii.

Participanți la eveniment

Suntem permanent preocupați de pregătirea studenților noștri

Student Go Pro – Forum anual de discuții aplicate între reprezentanții departamentelor de resurse umane din cadrul angajatorilor și cei ai Universității pe tema competențelor de tip Soft Skills pe care ar trebui să le dobândească studenții pe parcusul studiilor

Agenda

Proiect CNFIS-FDI

Raport de implementare a proiectului nr. CNFIS-FDI-2023-0655

Student GO PRO în UMFST și relația cu mediul de afaceri prin programe noi de studii, transfer tehnologic, digitalizarea monitorizării inserției” din cadrul UMFST G.E.Palade din Tg. Mureș

Download

Raport de implementare a proiectului nr. CNFIS-FDI-2022-0576

Model de conectare și managementul angajabilității cu piața muncii prin niveluri de competențe specifice în domenii inovative si transdisciplinare - CONECT-MAP

Download