EduALL UMFST - Educație Incluziune Adaptare

Ce este EduALL UMFST?

 EduALL UMFST este un proiect FDI al cărui scop principal este îndeplinirea unor activități care vizează creșterea accesului la educație, asigurarea participării la un proces educațional favorabil incluziunii, egalității de șanse, echității, asigurarea calității educației și formării în raport cu nevoile pieței muncii.

Activități ale Compartimentului Relații cu Piața Muncii - CRPM U2B
în cadrul EduALL UMFST

În 2019 am realizat..

Student Go Pro

Prima dezbatere pe tema corelării ofertei educaționale cu cerințele pieței muncii a avut loc în data de 24.10.2019, participând peste 50 de angajatori din aproape toate domeniile în care UMFST G.E. Palade din Tg. Mureș derulează programe de studii.

Chestionar

Chestionarul privind corelarea ofertei educaționale cu cerințele pieței muncii a fost completat de un număr de 54 de companii.

Broșura

Broșura Student Go Pro cuprinde informații relevante privind relația universității cu angajatorii, centralizate și structurate astfel încât să fie ușor accesibile

În 2020 vom realiza..

Analiza

Analizarea propunerilor companiilor din anul 2019, formulate prin completarea Formularului privind corelarea ofertei universitare cu cerințele pieței muncii

Discutii

Întâlniri online cu reprezentanții companiilor care au formulat propuneri în sensul corelării curriculei universitare.

Student Go Pro 2

Dorind crearea unei tradiții în a organiza dezbateri cu angajatorii, avem în vedere ca la ediția EduALL UMFST 2020, în principiu în luna octombrie, să organizăm dezbaterea Student Go Pro 2 care va avea tema ”Actualizarea competențelor specifice și a celor transversale – o necesitate continuă în contextul economiei globale și al erei digitale”.

Alte activități în 2020 ..

Absolvent de succes

Identificarea unor absolvenți cu poziții relevante în companii și instituții publice, pentru realizarea de emisiuni motivaționale la UMFST LIVE în timpul perioadei de admitere

Consolidare parteneriate

Urmărim implicarea angajatorilor în proiecte educaționale comune, cum ar fi pachete de cursuri facultative sau crearea de materiale didactice în parteneriat. De asemenea urmărim continuarea derulării și dezvoltarea programului de workshop-uri practice Company Hour

Proiect de implicare sociala

Crearea unui proiect pilot pentru facilitarea interacțiunii angajatorilor cu studenții cu situație financiară precară pentru a-i sprijinii financiar sau material. În acest scop avem în vedere elaborarea unui regulament care să creioneze cadrul normativ de derulare a proiectului și o primă implementare în apropierea sărbătorilor de Crăciun