Condiții de eligibilitate Grup Țintă

Grupul țintă vizat va fi alcătuit din minimum 360 persoane fizice, care trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  • Domiciliul și/sau reședința în REGIUNEA CENTRU
  • Să nu fie acționar MAJORITAR într-o societate comercială
  • Să fie STUDENT, din una dintre următoarele categorii:
    • Licență – minim anul 2 de studii (Studii superioare ISCED 6)
    • Masterat – orice an de studii (Studii superioare ISCED 7)
    • Doctorat – orice an de studii  (Studii superioare ISCED 8)

Apasă butonul și completează