Infrastructura de cercetare în domeniul Inginerie

Denumire infrastructură
Web site propriu
Web site ERRIS
Tehnologii Avansate de Proiectare, Fabricatie Asistata si Asigurarea Calitatii
Managementul energiei şi al electrotehnologiilor (MEE)
Centrul de Cercetare pentru Tehnologii Computaționale Avansate
Platformă de procesare a imaginilor multi modale
Laborator de managementul calității
Loborator sisteme de control
Laborator rețele avansate de calculatoare CISCO
Laborator de ingineria suprafețelor biomateriale
Laborator de sisteme energetice
Laborator de design avansat și tehnologii de fabricație