UMFST G.E. Palade din Târgu Mureș
mai
Eficientă Competitivă Digitalizată
prin implementarea unui Sistem ERP

Ce este și la ce folosește?

Noțiunea de ERP denumește o categorie de soluții informatice software, care integrează și automatizează procesele din cadrul unei organizații, asigurând eficientizarea activităților.

Avantajele implementării unei astfel de soluții sunt evidente, atât pentru nivelele de top management, care dispun de un instrument puternic, cu date în timp real, ca suport al deciziilor manageriale, dar și pentru angajați, care își pot desfășura activitățile într-o singură platformă colaborativă, care asigură transparența și trasabilitatea fluxurilor de documente și date.

În concluzie putem spune că o aplicație ERP reprezintă o îmbinare a practicilor de management cu tehnologia informației, prin care procesele din activitatea organizației sunt integrate modular în cadrul sistemului informatic în vederea atingerii obiectivelor.

Pas 1

Inventarierea nevoilor

Pas 2

Elaborarea caietului de sarcini

Pas 3

Procedura de achiziție

Pas 4

Încheiere contract cu furnizorul declarat câștigător

Pas 5

Implementare

Alegerea și implementarea platformei

Multitudinea de procese care trebuie integrate și automatizate face ca alegerea soluției ERP optime, adaptate specificului organizației  să reprezinte o provocare pe care dorim să o îndeplinim cu succes 

Cel puțin în România implementarea de sisteme ERP în cadrul universităților este oarecum la început, ceea ce face ca UMFST G.E. Palade din Târgu Mureș să facă parte dintr-un grup restrâns de instituții de învățământ superior care au adoptat o direcție clară spre eficientizare prin digitalizare.  

În acest context, dar și în considerarea specificului activităților desfășurate de universități superior, este necesară o abordare minuțioasă încă din fazele premergătoare de identificare și descompunere a proceselor care vor fi integrate în sistem, dar și ulterior pe parcursul celorlalți pași.

Pas 1

Inventarierea nevoilor

Pas 2

Elaborarea caietului de sarcini

Pas 3

Selecția ofertanților

Pas 4

Selecția ofertanților

Pas 5

Implementare

Doar împreună putem reuși!

Conf.univ. dr.

Daniela Ștefănescu

-prorector-

Conf.univ. dr.

Peter Olah

-prorector-

Conf. univ. dr.

Beatrice Ștefan

 

Lect. univ. dr.

Moreno Reș

Lector.univ. dr.

Ovidiu Spătăcean

Asist.univ. dr.

Zsido Kinga

 

Vasile-Daniel Ștefan